Veteraanien kotikuntoutus

Veteraanien kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea veteraanin kotona selviytymistä kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn laskua.

Arviokäynti

Veteraanin kotona selviytymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti kotikäynnillä. Kotona selviytymisen arvioinnin avulla kartoitetaan mm. veteraanin selviytyminen päivittäisistä toiminnoista, fyysinen toimintakyky, mieliala ja muistitoiminnot.

Periaate

Omahoitaja toimii toimintakykyä tukevalla työotteella, kannustaa veteraania aktiivisuuteen, ohjaa ja tukee, eikä tee asioita asiakkaan puolesta.

Jatkuvuus

Omahoitaja käy veteraanin luona 1-4 kertaa kuukaudessa, käynti kestää 1-1,5 h / kerta. Toimintaterapeutti osallistuu käynneille tarvittaessa ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Kuntoutus­­suunnitelma

Arvion pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka tukee veteraanin tavoitteita ja tarpeita.

Toteutus

Kuntoutussuunnitelmaa toteuttaa veteraanin omahoitaja, toimintaterapeutin toimiessa tukihenkilönä. Toimintaterapeutti vastaa kuntoutuksen sisällöstä ja antaa ohjeistuksen omahoitajalle.